Фумакс төмөндөгүдөй көп тармактуу тармактарда колдонулуп жаткан тактайларды жана даяр продукцияларды чыгарат: