Fumax төмөндөгүдөй көп тармакта колдонулуучу такталарды жана даяр буюмдарды чыгарат: