peotect

Fumaxда биз кардарлардын дизайнын купуя сактоо өтө маанилүү экенин түшүнөбүз.Fumax кардарлардын жазуу жүзүндөгү макулдугу болбосо, кызматкерлер эч кандай долбоорлоо документтерин үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбасын камсыз кылат.

Кызматташтыктын башында биз ар бир кардар үчүн NDAга кол коёбуз.Төмөнкүдөй типтүү NDA үлгүсү:

БИРИ БИРИ АЛЫП АЛЫП БЕРБЕГЕН КЕЛИШИМ

Бул Өз ара Ачыкка чыкпоо келишими ("Келишим") ушул DDMMYY тарабынан жана ортосунда түзүлөт жана түзүлөт:

Fumax Technology Co., Ltd.КЫТАЙ компаниясы/Корпорация («XXX»), анын негизги иш орду 27-05# дарегинде жайгашкан, Чыгыш блок, Йихай аянты, Чуанье жолу, Наншан, Шэньчжэнь, Кытай 518054,

жана;

КардарCompany, анын негизги иш орду 1609 ав.

мындан ары ушул Макулдашууга ылайык "Тарап" же "Тараптар" деп аталат.Бул документтин жарактуу мөөнөтү кол коюлган күндөн тартып 5 жыл.

КҮБӨ:

Тараптар бизнестин өз ара мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөгө ниеттенгендигине байланыштуу жана ага байланыштуу бири-бирине купуя же менчик маалыматты ачып бере алат.

АЗЫР ОШОНдуктан, Тараптар төмөндөгүдөй макулдашышат:

1-СТАТЬЯ – МЕНЧИК МААЛЫМАТ

Ушул Макулдашуунун максаттары үчүн "менчиктик маалымат" Тараптардын бири экинчи Тарапка ачып берген жана ачып берүүчү Тарап легенда, штамп, этикетка же анын менчик же купуя мүнөзүн көрсөтүүчү башка белги менен белгиленген жазуу жүзүндөгү, документалдык же оозеки маалыматты билдирет. , анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, (a) бизнес, пландаштыруу, маркетинг же техникалык мүнөздөгү маалымат, (б) моделдер, инструменттер, аппараттык жана программалык камсыздоо, жана (c) ар кандай документтер, отчеттор, меморандумдар, эскертүүлөр, файлдар же анализдер Алуучу Тарап тарабынан же анын атынан даярдалган, жогоруда айтылгандардын кайсынысына болбосун камтыган, жыйынтыктоочу же ага негизделген."Менчик маалыматы" төмөнкүлөрдү камтыбайт:

(а) ушул Макулдашуунун датасына чейин жалпыга жеткиликтүү;

(b) ушул Макулдашуунун датасынан кийин кабыл алуучу Тараптын мыйзамсыз иш-аракети аркылуу жалпыга жеткиликтүү болуп калат;

(в) башкаларга ачыкка чыгаруучу тарап тарабынан алардын пайдалануу же ачуу укугуна окшош чектөөлөрсүз берилсе;

(d) ачыкка чыгаруучу Тараптан мындай маалыматты алган учурда кандайдыр бир мүлктүк чектөөлөрсүз алуучу Тарап тарабынан мыйзамдуу түрдө белгилүү болсо же алуучу Тарапка ачыктоочу Тараптан башка булактан мүлктүк чектөөлөрсүз белгилүү болуп калса;

(e) менчик маалыматына түздөн-түз же кыйыр түрдө жетүү мүмкүнчүлүгү жок адамдар тарабынан кабыл алуучу Тарап тарабынан өз алдынча иштелип чыкса;же

(f) компетенттүү юрисдикциядагы соттун чечими боюнча же жарактуу административдик же өкмөттүк чакыруу кагазы боюнча берилүүгө милдеттүү, эгерде алуучу Тарап мындай окуя жөнүндө ачыкка чыгарган Тарапка дароо кабарлайт, ошондо ачып берүүчү Тарап тиешелүү коргоо ордерин сурай алат.

 

Жогорудагы өзгөчөлүктөрдүн максаттары үчүн, мисалы, инженердик жана долбоорлоо практикасы жана техникасы, продуктылар, программалык камсыздоо, кызмат көрсөтүүлөр, операциялык параметрлер ж. коомдук доменде же Алуучунун карамагында болгон жалпы ачылыштар.Мындан тышкары, өзгөчөлүктөрдүн ар кандай айкалышы, алардын айрым белгилери коомдук доменде же Алуучунун карамагында болгондуктан, жогоруда айтылган өзгөчөлүктөргө кирбейт, бирок айкалыштын өзү жана анын иштөө принциби жалпыга ачык болсо гана. доменде же алуучу Тараптын карамагында.

 

II БЕРЕНЕ - ЖАШЫРУУНУ

(a) Алуучу Тарап ачыкка чыгаруучу Тараптын бардык Менчик маалыматын купуя жана менчик маалымат катары коргойт жана ачыкка чыгаруучу Тараптын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугун кошпогондо, же бул жерде атайын каралгандан тышкары, мындай Менчик маалыматты ачыкка чыгарбайт, көчүрбөйт же таратпайт. ачыкка чыккан күндөн тартып беш (5) жылдык мөөнөткө ар кандай башка жеке, корпорация же юридикалык жак.

(b) Тараптардын ортосунда кандайдыр бир биргелешкен долбоорго байланыштуу учурларды кошпогондо, кабыл алуучу Тарап ачыкка чыгаруучу Тараптын Менчиктик маалыматын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн же башка жеке, корпорация же юридикалык жактын кызыкчылыгы үчүн колдонбойт;көбүрөөк ишенимдүүлүк үчүн, ачыкка чыгаруучу Тараптын мүлктүк маалыматына түздөн-түз же кыйыр түрдө негизделген, алуучу Тараптардын кайсы бир өлкөнүн мыйзамдарына ылайык патентке өтүнмө берүүсүнө катуу тыюу салынат жана эгерде мындай патентке өтүнмө же патентти каттоо талаптарын бузуу менен келип чыкса. Ушул Макулдашууга ылайык, алуучу Тараптардын аталган патентке өтүнмө же патентти каттоо боюнча бардык укуктары толугу менен ачып берүүчү тарапка эч кандай чыгым талап кылбастан жана зыяндын ордун толтуруу үчүн ар кандай башка кайрылууга кошумча түрдө өткөрүлүп берилет.

(c) Кабыл алуучу Тарап ачып берүүчү Тараптын мүлктүк маалыматынын баарын же кайсы бир бөлүгүн кабыл алуучу Тараптын аффилирленген жактарына, агенттерине, кызмат адамдарына, директорлоруна, кызматкерлерине же өкүлдөрүнө (биргелешип, “Өкүлдөр”) ачыкка чыгарбайт. негизин билем.Алуучу Тарап ачыкка чыгаруучу Тараптын Менчик маалыматын алган өзүнүн Өкүлдөрүнүн кайсынысын болбосун анын купуялуулугу жана мүлктүк мүнөзү жана ушул Макулдашуунун шарттарына ылайык мындай Менчик маалыматты сактоо боюнча Өкүлдүн милдеттенмелери жөнүндө билдирүүгө макул болот.

(d) Кабыл алуучу Тарап өзүнө ачылган Мүлктүк маалыматтын купуялуулугун коргоо үчүн, ал өзүнүн Менчик маалыматын коргоо үчүн колдонгондой кылдаттыктын деңгээлин колдонот, бирок бардык учурларда, жок эле дегенде, акылга сыярлык этияттык даражасын колдонот.Ар бир Тарап камкордуктун мындай даражасы өзүнүн менчик маалыматын адекваттуу коргоону камсыз кылат деп билдирет.

(e) Кабыл алуучу Тарап ачыкка чыгаруучу Тарапка белгилүү болгон ачыкка чыгаруучу Тараптын мүлктүк маалыматын каалаган адам тарабынан мыйзамсыз пайдаланылышы же кыянаттык менен пайдалануусу жөнүндө дароо жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

(f) Кабыл алуучу Тарап тарабынан же анын атынан даярдалган документтерди, отчетторду, меморандумдарды, ноталарды, файлдарды же талдоолорду кошо алганда, кандай гана формада болбосун, ачыкка чыгаруучу Тарап тарабынан же анын атынан берилген бардык документтер же материалдар, мындай материалдардын бардык нускаларын кошо алганда, алуучу Тарап тарабынан ачыкка чыгаруучу Тараптын жазуу жүзүндөгү өтүнүчү боюнча кандайдыр бир себептер менен дароо кайтарылып берилет.

 

III БЕРЕНЕ - ЛИЦЕНЗИЯЛАР, КЕПИЛДИКТЕР ЖЕ УКУКТАР ЖОК

Алуучу Тарапка кандайдыр бир коммерциялык сыр же патент боюнча эч кандай лицензия мындай Тарапка Менчиктик маалыматты же башка маалыматты берүү жолу менен берилбейт же кыйыр түрдө айтылбайт жана берилген же алмашылган маалыматтардын бири да эч кандай өкүлчүлүк, кепилдик, кепилдик, кепилдик же шыктандыруу болуп саналбайт. башкалардын патенттерин же башка укуктарын бузуу.Кошумчалай кетсек, ачыкка чыгаруучу Тарап тарабынан Мүлктүк маалыматтын ачылышы мындай маалыматтын тактыгына же толуктугуна карата эч кандай билдирүүнү же кепилдикти түзбөйт же камтыбайт.

 

IV БЕРЕНЕ - БУЗУУНУ КОРГОО

Ар бир кабыл алуучу Тарап ачыкка чыгаруучу Тараптын мүлктүк маалыматы ачыкка чыгаруучу Тараптын бизнесинде негизги болуп саналат жана ачыкка чыгаруучу Тарап тарабынан же ал үчүн олуттуу чыгым менен иштелип чыкканын моюнга алат.Ар бир кабыл алуучу Тарап андан ары зыяндын ордун толтуруу кабыл алуучу Тарап же анын Өкүлдөрү тарабынан бул Макулдашууну бузуунун адекваттуу чарасы боло албастыгын жана ачып берүүчү Тарап ушул Макулдашууну бузууну же бузуу коркунучун жоюу же болтурбоо үчүн буйрук берүүчү же башка тең укуктуу жеңилдиктерди ала аларын моюнга алат. кабыл алуучу Тарап же анын Өкүлдөрү тарабынан.Мындай каражат ушул Макулдашууну бузуунун өзгөчө чарасы болуп эсептелбейт, бирок мыйзамда же ачыкка чыгаруучу Тараптын тең укуктуулугунда жеткиликтүү болгон бардык башка чараларга кошумча болуп саналат.

 

V БЕРЕНЕ – ЭЧ КАБАР

Экинчи тараптын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугун кошпогондо, бир дагы тарап, же алардын тиешелүү Өкүлдөрүнүн бири дагы башка тараптын кызматкерин ушул күндөн тартып беш (5) жылдык мөөнөткө жумушка орноштурууну талап кылбайт же талап кылбайт.Бул бөлүмдүн максаттары үчүн, эгерде мындай чакыруу жалаң гана жалпы тираждагы мезгилдүү басылмаларда же кызматкерлерди издөө фирмасында кайсы бир тараптын же анын Өкүлдөрүнүн атынан жарнак берүү аркылуу жүргүзүлсө, тараптар же анын Өкүлдөрүнүн мындай издөө фирмасын атайын аталган кызматкерди же башка тарапты чакырууга багыттаңыз же шыктандырыңыз.

 

VII СТАТЬЯ - ТУРДУУ

(a) Бул Макулдашуу Тараптардын ортосундагы бүтүндөй өз ара түшүнүшүүнү камтыйт жана анын предметине тиешелүү бардык жазуу жүзүндөгү жана оозеки түшүнүктөрдү алмаштырат.Бул Макулдашууга эки Тарап кол койгон жазуу жүзүндөгү макулдашуудан башка өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн эмес.

(b) Бул Макулдашууну түзүү, чечмелөө жана аткаруу, ошондой эле Тараптардын ушул Келишим боюнча келип чыккан укуктук мамилелери Канаданын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат жана чечмеленет, анын мыйзамдык жоболорунун тандоосуна же коллизиясына карабастан. .

(c) Тараптардын бири да ушул келишим боюнча кандайдыр бир укуктарды, ыйгарым укуктарды же артыкчылыктарды ишке ашырууда эч кандай ийгиликсиздиги же кечиктирүүлөрү андан баш тартуу катары иш алып барбайт, ошондой эле аны жалгыз же жарым-жартылай жүзөгө ашыруу аны башка же андан ары ишке ашырууга тоскоол болбойт деп түшүнүлөт жана макулдашылды, же ушул боюнча кандайдыр бир башка укуктарды, ыйгарым укуктарды же артыкчылыктарды ишке ашыруу.Бул Макулдашуунун кандайдыр бир шарттарынан же шарттарынан баш тартуу кандайдыр бир мөөнөттүн же шарттын кийинки бузулушунан баш тартуу болуп эсептелбейт.Бардык баш тартуулар жазуу жүзүндө жана милдеттүү болууга умтулган тарап тарабынан кол коюлушу керек.

(d) Эгерде бул Макулдашуунун кайсы бир бөлүгү аткарылбай кала турган болсо, анда бул Макулдашуунун калган бөлүгү толук күчүндө жана күчүндө кала берет.

(e) Ушул Келишимге ылайык менчик маалыматтын ачыкка чыгышы Тараптардын бирин (i) ушул Келишимдин экинчи Тарап менен кандайдыр бир кошумча келишимди же сүйлөшүүлөрдү түзүүгө же андан ары ачыкка чыгарууга, (ii) кирүүдөн баш тартууга милдеттендирбейт деп чечмеленбеши керек. ошол эле предметке же башка предметке карата кандайдыр бир үчүнчү жак менен кандайдыр бир макулдашуу же сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, же (iii) өзү тандаган кандай гана жол менен болбосун өз ишин жүргүзүүдөн баш тартуу;бирок, (ii) жана (iii) пунктчаларына ылайык аракеттерди жүргүзүүгө байланыштуу кабыл алуучу Тарап ушул Макулдашуунун бир дагы жобосун бузбаса.

(f) Эгерде мыйзамда башкача каралбаса, экинчи Тараптын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугусуз ушул Макулдашууга же ага байланыштуу талкууларга карата Тараптардын бири да ачык жарыялоону жасай албайт.

(g) Бул Макулдашуунун жоболору ушул Келишимдин Тараптарынын жана алардын уруксат берилген мураскорлорунун жана мураскорлорунун пайдасына арналган жана эч бир үчүнчү тарап бул жоболорду ишке ашырууга умтула албайт же андан пайда көрө албайт.

БУЛАРДЫ КҮБӨЛӨӨ ҮЧҮН, бул Келишимдин Тараптары жогоруда биринчи жазылган датага карата ушул Макулдашууну аткарышты.